รับสมัคร : 15 ตุลาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.นิภา ห้องแนะแนว

ซื้อใบสมัคร 15 ตุลาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550 
ค่าใบสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ 800 บาท โดยรับเป็นสถาปัตย์ 10 คน และ ภูมิสถาปัตย์ 5 คน

Comment

Comment:

Tweet

แล้วสมัครยังไงอ่ะคะ...ไม่เห็นมีเว็บที่จะบอกรายละเอียดเลย

#1 By .. (124.121.25.157) on 2008-12-16 20:50