รับสมัคร : ถึง 10 พฤศจิกายน 2550
http://www.fitm.kmitnb.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (สจพ.ปราจีนบุรี)
รับโควต้าเรียนดี ผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป (4 ภาคเรียน) โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านบน

edit @ 3 Nov 2007 13:26:03 by NaenaewMaster

Comment

Comment:

Tweet