ม.บูรพา รับตรง+โควต้า

posted on 03 Nov 2007 13:20 by rbsnaenaew in AdmissionNews

รับสมัคร : ตุลาคม 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550
http://www.buu.ac.th/index.php?module=web/admission

ม.บูรพาเปิดรับตรง และโควต้า โดยสามารถสมัครได้ดังนี้
สมัครทางไปรษณีย์ ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550
สมัครด้วยตนเอง ถึง 10 พฤษจิกายน 2550 เวลา 09.00 - 15.00

Comment

Comment:

Tweet