รับสมัคร : 15 ตุลาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.นิภา ห้องแนะแนว

ซื้อใบสมัคร 15 ตุลาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550 
ค่าใบสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ 800 บาท โดยรับเป็นสถาปัตย์ 10 คน และ ภูมิสถาปัตย์ 5 คน

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร

posted on 03 Nov 2007 13:34 by rbsnaenaew in AdmissionNews

รับสมัคร : ถึง 15 พฤศจิกายน 2550
รับใบสมัครที่ อ.นิภา ห้องแนะแนว
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.forest.ku.ac.th/

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน + เงินค่าสมัคร ที่ อ.นิภา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
คุณสมบัติ
1. ผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. เรียนสายวิทย์ - คณิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นิภา หรือลิงค์ด้านบน

รับสมัคร : 24 กันยายน 2550 - 8 ธันวาคม 2550
รายละเอียด http://www.it.kmitl.ac.th/admission.php 
กรอกใบสมัคร http://intranet.it.kmitl.ac.th/register/bachelor_direct_51

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตรงและโควต้า ปีการศึกษา 2551

รับสมัคร : 1 - 23 พฤศจิกายน 2550
http://www.kmitl.ac.th/science/news/admission2008.html

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2326-4339-53 ต่อ 209-210

รับสมัคร : ถึง 10 พฤศจิกายน 2550
http://www.fitm.kmitnb.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (สจพ.ปราจีนบุรี)
รับโควต้าเรียนดี ผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป (4 ภาคเรียน) โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านบน

edit @ 3 Nov 2007 13:26:03 by NaenaewMaster

ม.บูรพา รับตรง+โควต้า

posted on 03 Nov 2007 13:20 by rbsnaenaew in AdmissionNews

รับสมัคร : ตุลาคม 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550
http://www.buu.ac.th/index.php?module=web/admission

ม.บูรพาเปิดรับตรง และโควต้า โดยสามารถสมัครได้ดังนี้
สมัครทางไปรษณีย์ ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550
สมัครด้วยตนเอง ถึง 10 พฤษจิกายน 2550 เวลา 09.00 - 15.00

รับสมัคร : วันนี้ - 28 ธันวาคม 2550
http://www.tni.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านบน หรือโทร 0-2763-2600 ต่อ 2601-2604

 

รับสมัคร : 15 ตุลาคม 2550 - 15 ธันวาคม 2550
http://www.chan.rmutto.ac.th/index.php

ม.ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี เปิดรับแล้ว สามารถดูรายละเอียดที่ลิงค์ด้านบน

edit @ 3 Nov 2007 13:16:55 by NaenaewMaster

 รับสมัคร : กันยายน - พฤศจิกายน 2550
http://www.rmutsb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยมีวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

edit @ 3 Nov 2007 13:12:19 by NaenaewMaster

รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2550 - 20 กุมภาพันธ์ 2551
http://203.158.253.11/sop/WebPageHandler?processName=FirstPage&project=RIT

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (คลอง6) รับตรง และ โควต้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 - 20 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านบน หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th